นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก
นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก
นักประชาสัมพันธ์
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ภายใน 077-355-774 หรือ 077-913333 ต่อ 0

Email.101tappithak@gmail.com

หน้าที่ เขียนข่าว สกู๊ป