ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ปลื้มวิสาหกิจชุมชนรุ่ง เงินสะพัดเข้าท้องถิ่นจากงานฝีมือชาวบ้าน

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ปลื้ม หลังหนุนชาวบ้านตั้งวิสาหกิจชุมชนแล้วไปได้สวย เม็ดเงินสะพัดเข้าท้องถิ่น ชี้ มุ่งตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 ชาวบ้านปลื้ม สานกระเป๋าเชือกร่มให้ภรรยานายกรัฐมนตรี นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ มรส.ได้ชักชวนให้คนในท้องถิ่นรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำทรัพยากรและวัตถุดิบต่าง ๆ ที่มีในพื้นที่มาเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต

Read more

น.ศ.พยาบาลราชภัฏสุราษฎร์ฯ รับหมวกขาว 11 รพ.อ้าแขนรับทำงานหลังจบการศึกษา

นักศึกษาพยาบาล ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าพิธีรับมอบหมวกขาว เข็มชั้นปีและตะเกียงไนติงเกล เป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาลเต็มตัว ในขณะที่ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศพร้อมมอบทุนและรับเข้าทำงานหลังจบการศึกษา ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปีและตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์จำนวน

Read more