กิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

10 กว่าปี บนถนนที่เรียกว่า SRU on Road Show มรส.เดินหน้าสร้างกลไกการรู้จักตนเองแก่ผู้เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) เดินหน้าดำเนินโครงการ SRU on Road Show 2017-2018 ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่ภาคใต้ ผนึกกำลังอาจารย์ทุกคณะ สร้างกลไกการรู้จักตนเอง ด้วยการดำเนินงานออกแนะแนวการศึกษาพร้อมแนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอน และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระบบ Thai University Center Admission System

Read more