มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

#ช่วยกันแชร์ให้ถึงน้องม.6
กดติดตามเพจรับสมัครนักศึกษาใหม่ SRU ปี 2562

https://www.facebook.com/groups/230680207589653/

#สำหรับน้องๆม.6
ที่ต้องการติดตามข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการ Rajabhat Camping 2019
#ติดตามผ่านเฟสกลุ่มได้เลยครับ
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี2562
#ช่วยกันแชร์ให้ถึงน้องๆม.6

#ข่าวดีสำหรับน้องๆม.6
#ความสนุกแบบนี้กำลังจะกลับมา
Rajabhat Camping 2019
น้องๆ ม.6 ที่สนใจจะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 เตรียมตัวเอาไว้
SRU Open House เปิดบ้านรอน้องๆอยู่ ค่าย 3 วัน 2 คืน
สอบสัมภาษณ์วันสุดท้ายของการร่วมแค้มป์
#ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็วๆนี้
#ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี2562มรส.

#ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
#ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ