สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

#สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป #คณะครุศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

#ช่วยกันแชร์ให้ถึงน้องม.6
กดติดตามเพจรับสมัครนักศึกษาใหม่ SRU ปี 2562

https://www.facebook.com/groups/230680207589653/

#สำหรับน้องๆม.6
ที่ต้องการติดตามข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#ติดตามผ่านเฟสกลุ่มได้เลยครับ
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี2562
#ช่วยกันแชร์ให้ถึงน้องๆม.6

#ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
#ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ