มรส. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์จำนวน ๖๗ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์จำนวน ๖๗ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร

***ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑***
เวลา ๐๗๐๐ น.ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ ๖๗ รูป (หน้าหอประชุมวชิราลงกรณ)
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
เวลา๑๐.๐๐ น.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “ และปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำ รัชกาลที่๑๐

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี