องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่สนองพระบรมราโชบาย ร.๑๐

http://สมัครด่วน.com/ดูบทความ-55394-องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ-ม-ราชภัฏสุราษฎร์ธ.html