นักศึกษา มรส. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

http://สมัครด่วน.com/ดูบทความ-55246-นักศึกษา-มรส-ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ-เป็น-คนของพระราชา-ข.html