10 กว่าปี บนถนนที่เรียกว่า SRU on Road Show มรส.เดินหน้าสร้างกลไกการรู้จักตนเองแก่ผู้เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) เดินหน้าดำเนินโครงการ SRU on Road Show 2017-2018 ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่ภาคใต้ ผนึกกำลังอาจารย์ทุกคณะ สร้างกลไกการรู้จักตนเอง ด้วยการดำเนินงานออกแนะแนวการศึกษาพร้อมแนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอน และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระบบ Thai University Center Admission System (TCAS) จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ( สกอ. ) แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตอนปลายได้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น