มรส. สร้างค่าย “อุดมการณ์ราชภัฏสู่ชุมชน” ถ่ายทอดองค์ความรู้ การละเล่นพื้นบ้าน มุ่งสร้างแรงบันดาลใจจากพี่สู่น้อง เห็นคุณค่าในชุมชน

มรส. สร้างค่าย “อุดมการณ์ราชภัฏสู่ชุมชน” ถ่ายทอดองค์ความรู้ การละเล่นพื้นบ้าน มุ่งสร้างแรงบันดาลใจจากพี่สู่น้อง เห็นคุณค่าในชุมชน
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ฉบับวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
http://www.komchadluek.net/news/edu-health/295638