มรส.ลงพื้นที่เสริมสร้างทักษะภาษา ให้แก่ รร.ในท้องถิ่น หวังยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กๆ ควบคู่ความรู้ก้าวสู่ความเป็นสากล

มรส.ลงพื้นที่เสริมสร้างทักษะภาษา ให้แก่ รร.ในท้องถิ่น หวังยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กๆ ควบคู่ความรู้ก้าวสู่ความเป็นสากล
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ฉบับวันพุธที่ 13 กันยายน 2560
http://www.komchadluek.net/news/edu-health/295278