มรส.ยึดแนวทางพุทธทาสปลูกฝังนักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่ ‘ดีต้องเริ่มตั้งแต่ความคิด’

มรส.ยึดแนวทางพุทธทาสปลูกฝังนักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่ ‘ดีต้องเริ่มตั้งแต่ความคิด’
วันที่ 16 กันยายน 2560
หนังสือพิมพ์มติชน
https://www.matichon.co.th/news/665830