มรส.ดึงนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกายร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9

มรส.ดึงนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกายร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 สร้างกิจกรรมจิตอาสา “เป็นลูกพ่อรักพ่อได้ทุกคน”
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ฉบับวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560
http://www.komchadluek.net/news/edu-health/290241