มรส. จับมือ 3 ประเทศ อาเซียนจัดแสดงวัฒนธรรมร่วมฉลองครบรอบ ๑๐๒ ปี นามพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 6

มรส. จับมือ 3 ประเทศ อาเซียนจัดแสดงวัฒนธรรมร่วมฉลองครบรอบ ๑๐๒ ปี นามพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 6
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ฉบับวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
http://www.komchadluek.net/news/edu-health/290391