ปล่อยสัตว์น้ำสู่นที คืนความสมบูรณ์ให้อ่าวบ้านดอน มรส.เพิ่มทรัพยากรทางธรรมชาติคืนให้แก่ผืนแผ่นดิน

ปล่อยสัตว์น้ำสู่นที คืนความสมบูรณ์ให้อ่าวบ้านดอน มรส.เพิ่มทรัพยากรทางธรรมชาติคืนให้แก่ผืนแผ่นดิน
หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
http://www.naewna.com/local/290220