นักวิจัย มรส.คว้ารางวัลนวัตกรรมทางสังคมดีเด่นจากพม.

นักวิจัย มรส.คว้ารางวัลนวัตกรรมทางสังคมดีเด่นจากพม.
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
ฉบับวันพุธที่ 6 กันยายน 2560
http://www.banmuang.co.th/news/education/89963